Bildningsalliansens vårmöte

04 Juni 2020 kl. 10.00–11.00

Bildningsalliansens vårmöte ordnas torsdagen den 4 juni 2020 kl 10.00 på G18 i Helsingfors. Vi ger alla våra medlemmar en möjlighet att delta i vårmötet även på distans via Zoom.

Anmälningslänk till mötet sänds i samband med att handlingarna skickas ut till medlemmarna.
Bildningsalliansens styrelse uppmuntrar till att delta på distans p.g.a. rådande omständigheter.

 


Plats
SFV-huset G18 i Helsingfors och Zoom
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors