Dirigentkurs med Anna-Maria Helsing

07 Maj 2020 kl. 18.00–20 September 2020, 17.00

 

Målsättningen med kursen är att erbjuda en dirigentfortbildning med låg tröskel för att väcka intresset hos aspirerande dirigenter och samtidigt erbjuda mentorering åt fältets längre hunna dirigenter.

Anna-Maria Helsing fungerar som kursledare, planerar innehåll, pedagogiskt upplägg och konstnärliga linjedragningar. Du kan gå hela kursen på distans om du så önskar.

I maj förverkligas kursen online via digitala plattformar och i september finns det möjlighet att delta i fysiska tillfällen i Österbotten för den som vill.

Fortbildningen ordnas av DUNK och mera information om fortbidlningen, tidtabell och anmälan hittar du här: 
Ingen deltagaravgfit!

 Plats
På distans och närstudietillfällen i Österbotten