INHIBERAT! Vägledardagarna 2020

18 Mars 2020 kl. 09.00–19 Mars 2020, 15.00

Så här i början av ett nytt decennium tar vägledardagarna sikte på framtidens arbetsliv ur ett hållbarhetsperspektiv. De flesta strateger är överens om att arbetslivet kommer att genomgå stora förändringar. Men vad bör vi beakta för att skapa mänsklig hållbarhet i arbetslivet? Vilka framtidstrender påverkar synen på arbete och livet överlag? Hur ser dagens unga och morgondagens vuxna på framtiden? Och hur ska vi se till att alla har de kompetenser som behövs för att klara sig i det framtida samhället? Dessa frågor är bakgrunden till programmet för årets vägledardagar.

Regionförvaltningsverket har utarbetat programmet tillsammans med medlemmar ur sektionen för livslång vägledning i Egentliga Finland.            

Läs mer


Plats
Åbo