#Digide2020

25 Mars 2020 kl. 10.00–16.30

Digitalisering och idéburet arbete - hur positionerar vi oss i en digital värld?

Välkommen med på en virtuell kursdag där vi blir bättre på att förstå digitaliseringens möjligheter, risker och utmaningar samt hur vi ska positionera vårt arbete i denna kontext. Dagen passar alla som arbetar i församlingars olika sektorer, fria bildningen, föreningar och organisationer.

Vi får ta del av en inspirerande föreläsning av teknikjournalisten Anders Thoresson från Sverige. Thoresson är frilansjournalist, poddare, föreläsare, moderator och författare. Han föreläser bland annat om hur tekniken förändrar samhället och om hur det går att använda tekniken på smartare sätt i arbetslivet.

Dessutom innehåller dagen flera tematiska webbinarier där du själv kan välja vilka du deltar i. Spåren tar upp paradoxen med internet som både för med sig så mycket gott, men som vi lärt oss också kan vara farligt, hur vi kartlägger vår organisations digitala kompetens och hur vi blir virala och kommunicerar på ett engagerande sätt.

Tekniken finns redan, men vi måste forska i hur vi kan nyttja den på ett sätt som stöder vårt grunduppdrag. Välkommen med!

Pris: 20 EUR 

ANMÄL DIG HÄR

 


Plats
Online