#Digide2020

25 Mars 2020 kl. 10.00–16.30

Digitalisering och idéburet arbete - hur positionerar vi oss i en digital värld?

Välkommen med på en kursdag där vi blir bättre på att förstå digitaliseringens möjligheter, risker och utmaningar samt hur vi ska positionera vårt arbete i denna kontext. Dagen passar alla som arbetar i församlingars olika sektorer, fria bildningen, föreningar och organisationer.

Vi får ta del av en inspirerande föreläsning av teknikjournalisten Anders Thoresson från Sverige. Thoresson är frilansjournalist, poddare, föreläsare, moderator och författare. Han föreläser bland annat om hur tekniken förändrar samhället och om hur det går att använda tekniken på smartare sätt i arbetslivet.

Dessutom innehåller dagen fyra valbara spår där du själv kan välja vilka två du deltar i. Spåren tar upp paradoxen med internet som både för med sig så mycket gott, men som vi lärt oss också kan vara farligt, hur vi kartlägger vår organisations digitala kompetens, hur vi berättar vår organisations historia och hur vi blir virala och kommunicerar på ett engagerande sätt.

Tekniken finns redan, men vi måste forska i hur vi kan nyttja den på ett sätt som stöder vårt grunduppdrag. Välkommen med!

Pris och avbokningsvillkor: 30 EUR inklusive lunch och kaffe. Om du anmält dig och inte dyker upp debiterar vi hela summan. Om du avbokar senast 10 dagar i förväg debiteras du ingenting.

Anmäl dig senast: 12.3.2020. Obs, begränsat antal platser, anmäl dig i tid.

ANMÄL DIG HÄR

 


Plats
Helsingfors centrumbibliotek Ode