Dialogpaus - dialogledarutbildning

13 November 2019 kl. 09.30–16.00

Dialogpausmodellen är ett verktyg för konstruktiva samtal i grupp. Metoden har utvecklats av Sitra och ger praktiska verktyg för att planera och genomföra en dialog. Diskussionen för samman människor, och deltagarna får en djupare förståelse för och olika perspektiv på ett ämne.

Genom dialogpausmodellen finns möjlighet att stanna upp och reflektera i lugn och ro, samt bjuda in dem som normalt sett kanske inte skulle delta i diskussionen.

Under utbildningsdagen blir du bekant med bakgrunden, modellens struktur, och du lär dig leda och planera en Dialogpaus-diskussion.

Målgrupp och resultat

Utbildningen riktar sig till organisationer eller personer som har intresse av att använda modellen i sin verksamhet.

Efter kursen känner du till Dialogpausmodellen, dess bakgrund och kontext. Du kan planera, starta och genomföra en Dialogpaus-diskussion.

Mer info och anmälan till utbildningen 13.11. i Helsingfors

Mer info och anmälan till utbildningen 27.11. i Vasa