Nyfikna, sakkunniga, engagerade. Så kan vi sammanfatta Bildningsalliansen i tre ord.
Vi arbetar i nätverk över hela landet inom tre områden: hållbar utveckling, integration och digitalisering. Tillsammans med andra aktörer i svenskfinland arbetar vi med att förbättra vår kunskap, våra metoder och våra tillvägagångssätt inom dessa områden. 
Vi utgår alltid från vad bildningens roll och plats i allt detta är.

Kunskap och verktyg för arbetet med unga

17 Januari 2020 kl. 10.00–31 Januari 2020, 16.00

Jobbar du med unga? Behöver du fylla på din arbetsback med kunskap och verktyg som tangerar psykisk hälsa/ohälsa? Vi erbjuder två utbildningsdagar där vi reflekterar kring utmaningar i arbetet med ungdomar i utsatt situation. Inga förkunskaper behövs. Ge dig själv ett andningshål i arbetsvardagen - du är varmt välkommen!

VAR: SFV-huset G18, Georgsgatan 18 Helsingfors
NÄR: fredag 17.1 och 31.1 2020 kl. 10.00 – 16.00

PROGRAM

Fredag 17.1 
10.00-11.00 Introduktion och genomgång av kursdagarna
11.00-12.00 Vad är psykisk hälsa i unga år
12.00-13.00 LUNCH
13.00-14.00 Konkreta verktyg, hur ta svåra saker till tals
14.00-14.30 PAUS
14.30-15.30 Gruppövning kring egna aktuella case
15.30-16.00 Avslutande diskussion

Fredag 31.1
10.00-11.00 Introduktion och genomgång av tidigare diskussioner
11.00-12.00 Missbruk - hur ser fältet ut idag
12.00-13.00 LUNCH
13.00-14.00 Steg för livet - självmord och självdestruktivitet
14.00-14.30 PAUS
14.30-15.30 Hur jobbar jag? Hur orkar jag?
15.30-16.00 Avslutande diskussion och handlingsplan

Programmet som PDF

Utbildare är: Johanna Cresswell-Smith, psykolog. Pia Rosengård, kurator & arbetshandledare. Nonni Mäkikärki, social arbetare

ANMÄLAN senast 9.1.2020 på denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/CDB61D848BF5589D

Kursavgift: 150€ (deltagaren bokar och bekostar sina eventuella resor själv)

Fortbildningen ordnas i samarbete med Psykosociala förbundet rfPlats
SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors