DE FINLANDSSVENSKA INTEGRATIONSDAGARNA goes local

29 November 2019 kl. 10.00–04 December 2019, 15.00

Under tre år har det ordnats De finlandssvenska integrationsdagarna. Dagarna har uppskattats av dem som deltagit, speciellt har man uppskattat möjligheten att nätverka och få information om vad som är på gång i de olika regionerna ifråga om integration.

 

Ifjol på integrationsdagarna fick vi förhandsinformation om Revisionsutskottets betänkande innan det ens hade officiellt publicerats. De elva punkter som utskottet listat finns nu insatt i Regeringsprogrammet. En del av dessa punkter var sådana som ni också lyfte fram under våra workshopar på integrationsdagen, bl.a. kvinnors inkludering, ömsesidig integration och flexibla vägar till utbildning och sysselsättning. Bildningsalliansen jobbar nu vidare i dessa frågor i samarbete med Folktinget och en påverkansgrupp bestående av olika centrala aktörer. 

MEN vi känner förstås inte till hela verkligheten ute i Svenskfinland, utan där är det ni som jobbar med integrationen på ett konkret plan som sitter inne med sakkunskapen.

Därför vill vi nu ta integrationsdagarna ut på tur i Svenskfinland och ordnar tre seminariedagar:
 

29.11 i HELSINGFORS, plats: Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3
Programmet för Helsingfors som PDF


3.12 i ÅBO, plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2
Programmet för Åbo som PDF


4.12 i VASA, plats: Efo - Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Korsholmsesplanaden 2B
Programmet för Vasa som PDF

 

Anmälan görs på denna länk
(för alla tre orter): 
https://link.webropolsurveys.com/S/2296EF8C75F40A63 
Anmälan senast 20.11

 

Målgruppen för dagen är densamma som tidigare, d.v.s. alla de som jobbar med integration inom kommun, utbildning eller tredje sektor samt alla andra som är intresserade av integrationsfrågor

SAVE THE DATE som pdf hittar du på denna länk

Under dagen kommer vi kort att presentera de diskussioner och konklusioner som vi kommit fram till i de rundabordsdiskussioner som ordandes under våren 2019. Diskussionerna var en del av projektet Inkludering och delaktighet i Svenskfinland och stöds av Svenska kulturfonden. I dessa diskussioner deltog aktörer som jobbar med integration på en nationell nivå såsom Arbets- och Näringsminsteriet (ANM), Utbildningsstyrelsen (UBS), Kommunförbundet och Svenska studieförbundet. Dessutom hade vi bjudit in en regional representation och forskare. Vi diskuterade främst tre huvudteman; flexibla vägar till utbildning och sysselsättning, delaktighet och ömsesidig integration samt hur vi gemensamt kan påverka för en god integration på svenska. Nu vill vi fortsätta diskutera dessa teman med er  på en regional nivå. Vi hoppas sedan kunna ta era budskap tillbaka till den påverkansgrupp som har skapats. Så en del av dagens program kommer att bestå av workshops och diskussion där ni får vara aktiva.

Under de seminariedagarna kommer också det centrala punkterna i Regeringsprogrammet att presenteras, speciellt utgående från det arbete som nu görs angående integration på Arbets - och Närings samt Undervisningsministeriet. Dessutom får ni ta del av intressanta föreläsare. Vi försöker också ta in lite erfarenhetstalare och nya projekt som är på gång i Svenskfinland.

Vi kommer inom kort ut med mera detaljerat program men ni får gärna redan nu sätta in datum i era kalendrar. Sprid gärna den här informationen i era egna nätverk. Vi skulle vara jätteglada om vi också får med personer som har en annan kulturell bakgrund än de finländska.

VÄLKOMMEN!Plats
Helsingfors, Åbo och Vasa