Nyfikna, sakkunniga, engagerade. Så kan vi sammanfatta Bildningsalliansen i tre ord.
Vi arbetar i nätverk över hela landet inom tre områden: hållbar utveckling, integration och digitalisering. Tillsammans med andra aktörer i svenskfinland arbetar vi med att förbättra vår kunskap, våra metoder och våra tillvägagångssätt inom dessa områden. 
Vi utgår alltid från vad bildningens roll och plats i allt detta är.

Vapaan sivistystyön päivät

29 Augusti 2019 kl. 09.30–30 Augusti 2019, 13.00

 

Vapaan sivistystyön päivät är ett seminarium och diskussionsforum för all personal inom den fria bildningen.
Under dagarna får vi lyssna till aktuella föreläsare och teman för den fria bildningen, delta i workshops samt upprätthålla och skapa nya nätverk. 

Seminariespråket är finska.

Dagarna ordnas av: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Tampereen kesäyliopiston, Vapaa Sivis- tystyö ry:n, Tampereen seudun työväenopiston, Ahjolan Setlementti ry:n, Opintokeskus Siviksen, Tam- pereen yliopiston, Varalan Urheiluopiston ja Päivölän Opiston yhteistyönä. 

För mera information och anmälan (senast 15.08.2019)Plats
Tammerfors, Tampereen seudun työväenopisto
Sammonkatu 2
33100 Tampere