Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

Webbinarieserie: Inkludering i arbetslivet

29 Januari 2019 kl. 14.00–15.00

OECD slår fast att utrikesfödda kvinnor står inför en tredubbel utmaning: förutom att de är kvinnor och födda i ett annat land har de ofta kort utbildning och bristande yrkeserfarenhet. Forskning visar att kvinnor missgynnas i etableringen och får färre arbetsinriktade insatser. Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden.

Läs mer och anmäl dig

Webbinarieserien har utvecklats av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter – med stöd från Nordiska Ministerrådet.


Plats
online