Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

Handledning i fokus - fortbildning för lärare

15 Januari 2019 kl. 15.00–15 Mars 2019, 16.00

 

Välkommen på utbildning kring lärarens handledande roll med fokus på vuxna studeranden. Handledning är en väsentlig del av många lärares vardag, men hur blir man som lärare egentligen en handledare? Hur sätter man upp gränser och gör ett professionellt jobb? Vad är viktigt att tänka på vad gäller olika former av handledning?

Innehåll och målsättning

Efter utbildningen:

- känner deltagarna till grundläggande teorier och nya förhållningssätt till handledning, t.ex. positiv pedagogik

- har deltagarna stärkt sin kompetens inom handledning och kan handleda professionellt

- känner deltagarna sig bekväma i och kan begränsa sin handledande roll

- kan deltagarna handleda på ett kultursensitivt sätt

- kan deltagarna förankra den nyvärvade kompetensen i egen verksamhet tackvare utvecklingsuppgiften

Omfattning: 

Utbildningen omfattar två närstudiedagar, två webinar samt förhandsuppgift och utvecklingsarbete. Mellan närstudiedagarna hinner deltagarna implementera sin kunskap i det dagliga arbetet.  

Fortbildningen genomförs i Tammerfors och det är möjligt att delta på distans. 

Målgrupp: lärare och övrig personal som handleder inom fria bildningen samt yrkesutbildning och övrig vuxenutbildning.

Kostnader: Utbildningen ordnas i samarbete med Bildningsalliansen och HY+ och som en del av Bildningsalliansens handledningsprojekt Steg för steg. Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn i fråga om innehåll. Eventuella resor, övernattningar och måltider betalar var och en själv.Plats
Tammerfors