Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

KOTU-utbildning för dej som undervisar nyanlända

26 September 2018 kl. 09.30–15.00

KOTU-utbildningen är en del av fortbildningsprojekt Steg för steg- med fokus på handledning som Utbildningsstyrelsen har beviljat Bildningsalliansen finaisering för. Fortbildningen är därför avgiftsfri för deltagarna
Hela projektet innehåller tre utbidlningsmoduler varav det första paketet startar på hösten 2018.

KOTU, kohtaa ja tue - maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu

Psykiska första hjälpen med fokus på personer med invandrarbakgrund. Utbildningen ordnas under tre utbildningsdagar. I kursen ingår läromaterial. Kursen är avgiftsfri.

PROGRAM och innehåll för fortbildningstillfällena

Datum: 26.9, 11.10 och 2.11 2018

Deltagaren får kunskap om vad psykisk hälsa är och vilka faktorer som inverkar på den.  Kursen ger dej kunskap och verktyg att främja den psykiska hälsan hos dina studerande. Kursen behandlar integration och hur man kan stöda en lyckad integration samt kunskap om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. Kursinnehållet har fokus på personer med invandrarbakgrund.

Ämnen som tangeras:

  • kultursensitivitet
  • växelverkan, bemötande, positiv bekräftelse
  • fungerande vardag
  • integration som psykisk process

Anmäl dej senast 14.9 här: https://link.webropolsurveys.com/S/382BD255A1B2F1D5

Kursorten blir troligtvis Tammerfors

Kursledare: Nonni Mäkikärki och Johanna Cresswell-Smith

För mera information: WWW.MIELENTERVEYSSEURA.FI