Bildningsalliansens styrelse 2018

Fria bildningens träff kring hållbar utveckling

24 Maj 2018, 09:30 - 16:00

Alla aktörer inom fria bildningen har möjlighet att träffas kring temat; hållbar utveckling 24.5. på Valkeakoski Opisto. Tillfället är utmörkt för att nätverka och skaffa information och inspiration kring hur man inom den egna organistionen kan jobba för en mera hållbar framtid.

Tillfället är på finska men man kan bra använda sitt eget modersmål. På tillfället deltar också de som har certifikat för hållbar utveckling.

Läs mer och anmäla dej här Man kan också delta i träffen på distans, via ACP.