Bildningsalliansens styrelse 2018

Wikigap - fler kvinnor till wikipedia!

08 Maj 2018, 09:00 - 16:00

I Wikipedia finns fyra gånger fler artiklar om män än om kvinnor. Vill du vara med och minska detta gap och förbättra balansen? Den 8 mars inleddes #WikiGap, en serie workshops i ett 50-tal länder, där deltagarna skriver artiklar om kvinnor som laddas upp på Wikipedia.

I Finland genomförs Wikigap den 8 maj kl. 9-16 på Tiedekulma vid Helsingfors universitet. Evenemanget genomförs i ett samarbete mellan Sveriges ambassad, Tiedekulma och Wikimedia Finland.

Kom med! Skriv en eller flera artiklar om finländska kvinnor som saknas på Wikipedia. Texten behöver inte vara lång och erfarna Wikipedia-redigerare kommer att editera artiklarna tillsammans med skribenterna så att de lämpar sig för Wikipedia. Det enklaste sättet för att få en text upplagd på Wikipedia är att delta i evenemanget på Tiedekulma den 8 maj.

För dem som är intresserade av att skriva har vi sammanställt en lista med artikelförslag, men du kan också delta i evenemanget utan en på förhand bestämd artikelidé. Det går också att bidra på andra vis, till exempel genom att bildsätta artiklar eller genom att uppdatera ”Dagens datum”-rutan eller ”Visste du att…”-rutan på Wikipedias hemsida.

Ytterligare information:


Plats
Tiedekulma
Yliopistonkatu 4
00100 Helsingfors