Bildningsalliansens styrelse 2018

Vägledning inför framtidens arbetsmarknad

08 Maj 2018, 09:00 - 16:30

Inom ramen för Nordplus-projektet Vägledare i samverkan arrangerar CLL/Åbo Akademi och Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet ett nordiskt väglednings- seminarium i Åbo den 8 maj 2018.

Ett 20-tal nordiska vägledare från Østfold i Norge, Göteborg i Sverige och Åland besöker Åboland och deltar i seminariet inom ramen för Nordplus-projektet.

Seminariet är öppet för alla intresserade och vi riktar en särskild inbjudan till medlemmarna i den svenska sektionen för livslång vägledning i Åboland. Sprid gärna informationen vidare i den egna organisationen och till intresserade kolleger.

Anmälan görs elektroniskt via länken: https://survey.abo.fi/lomakkeet/9802/lomake.html . Sista anmälningsdag är 19.4.2018.

Program


Plats
Radisson Blue Marina Palace Hotel
Slottsgatan 32
20100 Åbo