Framtidshubb 2 - Fri Bildning 3.0

18 Maj 2018, 09:30 - 15:00

Hubb 2 "VARFÖR"

Varför finns fri bildning vad är fria bildningens roll? Vad betyder allmänbildning i framtiden, vilka är de grundläggande färdigheterna som behövs för att klara sig i framtiden och skapa sin egen stig? Livslångt lärande är en stark trend och den medför en hel del nya möjligheter. Vi fortsätter med att definiera fria bildningens roll i framtiden.
Vi inleder med kaffeservering kl. 9.30!
Anmälan till hubb 2 senast 11.5.2018 på denna länk: https://www.webropolsurveys.com/S/53D0EDEF19D32967.par


Hubb 3 "HUR" - Vasa (ordnas hösten 2018)
Hur fungerar fria bildningen i framtiden? Vilka modeller har vi? Bilningen blir den viktigaste uppgiften i kommunerna då man inte mer själv ansvarar för hälsovården. Hur ska fria bildningen organiseras och vilka modeller fungerar i framtidens nya förhållande.

Hubb 4 "VAD" - Helsingfors (ordnas hösten 2018)
Vad är bildningens uppgifter och hur förverkligas de konkret, hur skapar vi den framtid som visionerats under de tidigare workshopparna? Med vilka åtgärder svarar vi på framtidens efterfrågan? Den sista workshoppen knyter ihop arbetet från dom tidigare workshopparna och vi skissar en preliminär handlingsplan för att förverkliga den vision som skapats.

Hubbarna leds av futuristen, ledningskonsult och entreprenören Niko Herlin. 
Niko är en passionerad och speciellt intresserad av arbetet och ledarskapets framtid, handelns framtid och tekniska innovationer. Han blir entusiastisk då han får skaka om och ifrågasätta hur organisationer tänker och handlar - som sparrare kombinerar han en positiv atmosfär med knepigare frågor. Hans långa och mångsidiga erfarenhet som konsult inom olika branscher baseras på systematisk integration av kunskap och känslor: för att uppnå konkreta resultat.
Niko arbetar på det egna företaget GreatMinds, http://www.greatminds.fi/sePlats
Helsingfors, G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
Tidpunkter