Bildningsalliansens styrelse 2018

Framtidshubb 2 - Fri Bildning 3.0

18 Maj 2018, 09:30 - 15:00

Hubb 2 "VARFÖR"

Varför finns fri bildning vad är fria bildningens roll? Vad betyder allmänbildning i framtiden, vilka är de grundläggande färdigheterna som behövs för att klara sig i framtiden och skapa sin egen stig? Livslångt lärande är en stark trend och den medför en hel del nya möjligheter. Vi fortsätter med att definiera fria bildningens roll i framtiden.
Vi inleder med kaffeservering kl. 9.30! Hubben ordnas i Tammerfors på Nordens hus, Otavalankatu 9
Anmälan till hubb 2 senast 11.5.2018 på denna länk: https://www.webropolsurveys.com/S/53D0EDEF19D32967.par

Hubbarna leds av futuristen, ledningskonsult och entreprenören Niko Herlin. Niko är en passionerad och speciellt intresserad av arbetet och ledarskapets framtid, handelns framtid och tekniska innovationer. Han blir entusiastisk då han får skaka om och ifrågasätta hur organisationer tänker och handlar - som sparrare kombinerar han en positiv atmosfär med knepigare frågor. Hans långa och mångsidiga erfarenhet som konsult inom olika branscher baseras på systematisk integration av kunskap och känslor: för att uppnå konkreta resultat.
Niko arbetar på det egna företaget GreatMinds, http://www.greatminds.fi/sePlats
Tammerfors