Bildningsalliansens styrelse 2018

LEK: Improve your writing skills

20 Mars 2018, 10:00 - 16:00

NVL erbjuder en gratis fortbildningsdag i Köpenhamn för kommunikatörer, informatörer, frilansare och alla andra som vill bli bättre på att skriva om och göra vuxnas lärande intressant och relevant också för sådana som inte redan brinner för saken. Fortbildningen är på engelska och bygger på Erasmus+-projeket Let Europe Know about Adult Education.

Läs mer och anmäl dig här