Bildningsalliansens styrelse 2018

Sociala medier som arbetsverktyg

07 Mars 2018, 09:30 - 16:30

 

Bildningsalliansen ordnar tillsammans med SFV en fortbildningdag i Vasa med rubriken Sociala medier som arbetsverktyg.

Din organisation eller verksamhet finns på Instagram och Facebook, men vad händer sen? Måste man finnas överallt och hur skapar man ett bra innehåll som ger mer än det tar? Varför finns ni på sociala medier och vilken är er målgrupp? Hur kan jag använda sociala medier som ett verktyg i mitt arbete för att nå ut, synliggöra och marknadsföra min organisations verksamhet? Hur blir jag bättre på planering och effektiv tidsanvändning?

Lisa Gerkman, medianom och frilansare inom kreativ media, fungerar dom kursledare. Du hittar henne på @lisagerkman på Instagram.

Kursen fokuserar främst på Instagram, men också Facebook och riktar sig till föreningar, organisationer och aktörer inom fria bildningen.

Anmälan senast 6.3 här!

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri.

Evenemanget är också en del av AllDigitalWeek 2018! Läs mer

All Digital WeekPlats
SFV kansliet i Vasa
Handelsesplanaden 23 B
65100 Vasa