Bildningsalliansens styrelse 2018

Framtidshubb 1 - Fri Bildning 3.0

13 April 2018, 09:30 - 15:00

Framtiden sker inte oss utan vi skapar den själv. Därför har vi startat projektet bildning 3.0 där vi visionerar hur framtiden ser ut och vilken fria bildningens roll i framtiden är. Hur skapar vi en framtidshållbar fri utbildning?

Målet är att fördomsfritt tänka i nya banor, drömma om den framtid vi vill skapa och fundera ut hur vi kunde nå just den framtiden. Vi gör detta genom 4 hubbverkstäder.

Vem ska delta? Alla dom som brinner för fördomsfritt utvecklingsarbete och vill vara med och skapa den nya fria bildningen är hjärtligt välkomna. Meningen är att på olika deltagande sätt skapa en bild av hur fri bildning i framtiden kunde vara. Du behöver inte vara expert på bildningsfrågor men du ska ha entusiasm och iver. 

Inom projektet Fri Bildning 3.0 kommer fyra framtidshubbar att ordnas under 2018. Den första ordnas i Vasa fredag 13.4.

Niko Herlin om varför framtidshubbar

Hubb 1 "VEM"
Vem är fria bildningens kunder, vem är det vi jobbar för? Vad betyder framtidens medborgarskap och medborgaraktivitet? Vilka är fria bildningens målgrupper? Vi börjar med att definiera vem den fria utbildningen är till för. Medborgaraktivitet bestäms inte längre enbart av den lokala omgivningen utan vi ser även nya former av gemenskap. Vilka möjligheter eller hot skapar det för den fria bildningen?
Vi inleder med kaffeservering kl. 9.30!
Anmälan till hubb 1 senast 6.4.2018 här

Hubbarna leds av futuristen, ledningskonsulten och entreprenören Niko Herlin. 

Niko HerlinNiko är passionerad och speciellt intresserad av arbetet och ledarskapets framtid, handelns framtid och tekniska innovationer. Han blir entusiastisk då han får skaka om och ifrågasätta hur organisationer tänker och handlar - som sparrare kombinerar han en positiv atmosfär med knepigare frågor. Hans långa och mångsidiga erfarenhet som konsult inom olika branscher baseras på systematisk integration av kunskap och känslor: för att uppnå konkreta resultat.
Niko arbetar på det egna företaget GreatMinds, http://www.greatminds.fi/sePlats
Havtornen, Academill Vasa
Strandgatan
65100 Vasa