Fri Bildning 3.0 - Fyra hubbar

13 April 2018, 14:18 - 14:19

Framtiden sker inte oss utan vi skapar den själv. Därför har vi startat projektet bildning 3.0 där vi visionerar hur framtiden ser ut och vilken fria bildningens roll i framtiden är. Hur skapar vi en framtidshållbar fri utbildning?

Målet är att fördomsfritt tänka i nya banor, drömma om den framtid vi vill skapa och fundera ut hur vi kunde nå just den framtiden. Vi gör detta genom 4 hubbverkstäder.

Vem ska delta? Alla dom som brinner för fördomsfritt utvecklingsarbete och vill vara med och skapa den nya fria bildningen är hjärtligt välkomna. Meningen är att på olika deltagande sätt skapa en bild av hur fri bildning i framtiden kunde vara. Du behöver inte vara expert på bildningsfrågor men du ska ha entusiasm och iver. 

Fyra hubbar:

Hubb 1 "VEM"- Vasa 13.4.2018 kl. 9.30 - 15.00
Vem är fria bildningens kunder, vem är det vi jobbar för? Vad betyder framtidens medborgarskap och medborgaraktivitet? Vilka är fria bildningens målgrupper? Vi börjar med att definiera vem den fria utbildningen är till för. Medborgaraktivitet bestäms inte längre enbart av den lokala omgivningen utan vi ser även nya former av gemenskap. Vilka möjligheter eller hot skapar det för den fria bildningen?
Vi inleder med kaffeservering kl. 9.30!
Anmälan till hubb 1 senast 6.4.2018 på denna länk: https://www.webropolsurveys.com/S/6A8268323FB96050.par


Hubb 2 "VARFÖR" - Helsingfors 18.5.2018 kl. 9.30 - 15.00
Varför finns fri bildning vad är fria bildningens roll? Vad betyder allmänbildning i framtiden, vilka är de grundläggande färdigheterna som behövs för att klara sig i framtiden och skapa sin egen stig? Livslångt lärande är en stark trend och den medför en hel del nya möjligheter. Vi fortsätter med att definiera fria bildningens roll i framtiden.
Vi inleder med kaffeservering kl. 9.30!
Anmälan till hubb 2 senast 11.5.2018 på denna länk: https://www.webropolsurveys.com/S/53D0EDEF19D32967.par


Hubb 3 "HUR" - Vasa
Hur fungerar fria bildningen i framtiden? Vilka modeller har vi? Bilningen blir den viktigaste uppgiften i kommunerna då man inte mer själv ansvarar för hälsovården. Hur ska fria bildningen organiseras och vilka modeller fungerar i framtidens nya förhållande.

Hubb 4 "VAD" - Helsingfors
Vad är bildningens uppgifter och hur förverkligas de konkret, hur skapar vi den framtid som visionerats under de tidigare workshopparna? Med vilka åtgärder svarar vi på framtidens efterfrågan? Den sista workshoppen knyter ihop arbetet från dom tidigare workshopparna och vi skissar en preliminär handlingsplan för att förverkliga den vision som skapats.

Hubbarna leds av futuristen, ledningskonsult och entreprenören Niko Herlin. 
Niko är en passionerad och speciellt intresserad av arbetet och ledarskapets framtid, handelns framtid och tekniska innovationer. Han blir entusiastisk då han får skaka om och ifrågasätta hur organisationer tänker och handlar - som sparrare kombinerar han en positiv atmosfär med knepigare frågor. Hans långa och mångsidiga erfarenhet som konsult inom olika branscher baseras på systematisk integration av kunskap och känslor: för att uppnå konkreta resultat.
Niko arbetar på det egna företaget GreatMinds, http://www.greatminds.fi/sePlats
Vasa och Helsingfors
Tidpunkter