Kompetent lärare - hur då?

27 September 2017, 12:00 - 28 September 2017, 12:40

Denna nordiska konferens handlar om kompetensutveckling av lärare inom vuxnas lärande. Hur ska vi gå till väga? Vad görs på andra ställen som vi kan lära av? Konferensen arrangeras av NVL i samarbete med Nordplus. Deltagande är gratis, men detlagarna betalar själva resa och boende. Bildningsalliansens medlemmar kan söka nordiskt resebidrag från Fritt Bildningsarbete RF.

Läs mer och anmäl dig


Plats
Lund, Sverige