Kvalitét i validering - Vasa

19 September 2017, 09:30 - 15:30

NVL och Nordiskt expertnätverk för validering bjuder in till en nationell workshop om kvalité i validering.

Under dagen presenteras ett forskningsprojekt som genomförs av NVL om kvalitetsarbete i validering. Forskare från Sverige, Finland och Danmark genomför denna studie. Syftet med dagen är att forskarna får ta del av dina erfarenheter av att arbeta med validering och är ett tillfälle att diskutera med andra kunniga på området och på så sätt få tillfälle att bidra till utvecklingen av validering i Norden.

Läs mer och anmäl dig


Plats
Yrkesakademin
Kungsgårdsvägen 30A
65100 Vasa