Bildningsalliansens styrelse 2018

Fri Bildning Digisporrar

09 Februari 2018, 09:30 - 15:00

Bildningsalliasen har under flera år satsat på digital delaktighet. Nu tar vi steget ut och satsar på att också aktörerna inom fritt bildningarbete i Svenskfinland ska bli proffsiga digiutövare och vana användare av digitala lösningar inom lärande.

I november startar en fortbildningshelhet (5sp) kring Nätpedagogik och E-learning tillsammans med Arcada. Under fortbildningen jobbar man konkret med ett case, d.v.s. när kursen är klar har man en kurs på nätet eller en del av en kursmodul på nätet. Vi använder oss av gratis verktyg.

Introduktion till nätpedagogik (5sp)

Målet är att bekanta sig med nätpedagogiken och den pedagogiska planeringen kring inlärning och undervisning på nätet ur en vuxenpedagogisk synvinkel
Mera information om kursplan och upplägg hittar du HÄR
Anmälan till kursen senast inom oktober här.

Utbildningsort är beroende på varifrån kursdeltagarna kommer.

Fortbildningen består av följande delar:

24.11.2017 - Design för lärande

19.1.2018 - Kommunikation och kollaboration 

9.2.2018 - Examination, analys och utvärdering

Som lärare fungerar Arcadas nätpedagogiska planerare Filip Levälahti samt  överlärare, FD. Mia Forss. Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därmed avgiftsfri för deltagarna.