Finlandssvenska integrationsdagar

27 November 2017, 09:30 - 28 November 2017, 14:30

Välkommen på De finlandssvenska integrationsdagarna 27–28.11.2017!

Kom med på integrationsdagarna och ta del av  toppföreläsningar med bland andra Pirjo Lahdenperä (emerita professor i pedagogik): Från monokulturellt till interkulturellt synsätt inom kommunerna, och Mats Trondman (professor i kultursociologi och barn- och ungdomsvetenskap): Skolkultur som möjlighetsstruktur. Dessutom får du en paneldiskussion kring integration och landskapsreformen, workshops och projekttorg.

De finlandssvenska integrationsdagarna 2017 ordnas på Hanaholmen. Programmet är riktat till dig som arbetar med integrationsfrämjande eller är intresserad av temat, det vill säga du som är kommunal beslutsfattare eller tjänsteman, utbildningsanordnare, lärare, nyanländ, arbetsgivare, forskare eller från tredje sektorn.

Programmet inleds på Hanaholmen i Esbo måndag 27.11 kl. 10 och avslutas på tisdag 28.11 kl.14.30. 

Anmäl dig senast 13.11 via denna länk:

https://www.lyyti.fi/reg/De_finlandssvenska_integrationsdagarna_II_5145

Seminariet möjliggörs med finansiering från stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Brita Maria Renlunds stiftelse. Deltagandet i årets seminarium är gratis.

Du hittar mera information om program i bilagorna nedan.

VÄLKOMMEN MED! 

 

Inbjudan

Program

Praktisk informationPlats
Helsingfors, Hanaholmen