Nyfikna, sakkunniga, engagerade. Så kan vi sammanfatta Bildningsalliansen i tre ord.
Vi arbetar i nätverk över hela landet inom tre områden: hållbar utveckling, integration och digitalisering. Tillsammans med andra aktörer i svenskfinland arbetar vi med att förbättra vår kunskap, våra metoder och våra tillvägagångssätt inom dessa områden. 
Vi utgår alltid från vad bildningens roll och plats i allt detta är.

Behövs svenskspråkig utbildning?

22.11.2019 kl. 12:09
Det skall nu utredas.

Bildningsalliansen gläder sig över att en utredning kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag och utmaningar görs. Med tanke på att fritt bildningsarbete inte direkt nämns i pressmeddelandet om utredningen har  Bildningsalliansen samlat ihop punkter som de ser som viktiga då man ser på den svenskspråkiga utbildningen i sin helhet. 

Bildningsalliansen är gärna med i diskussionen om den svenskspråkiga utbildningens framtid  och bidrar gärna i processen kring utredningen.

Följande brev har skickats till minister Li Andersson, beslutsfattare och tjänstemän.

Henrika