Budgetpropositionen 2020

Vuxnas grundläggande färdigheter stöds

08.11.2019 kl. 12:03
Mer pengar är på kommande för att stöda vuxnas grundläggande färdigheter via fria bildningen.

Regeringen satsar 5 miljoner euro på kontinuerligt lärande i nästa års budget. Pengarna skall användas till att stöda vuxnas grundläggande färdigheter. Därtill utlovar regeringen sammanlagt 15 miljoner euro till kontinuerligt lärande under åren 2020‒2022. 

Det är frågan om en engångsresurs för målgruppen vuxna i arbetsför ålder som finns utanför arbetslivet (av olika orsaker), ligger i riskgruppen för arbetslöshet, är arbetssökande eller har en låg utbildning eller ett föråldrat kunnande inom t.ex. det digitala området. Troligtvis kommer medlen att kunna användas över en period på två år. Det här är en utmanande grupp som säkert behöver någon form av uppsökande verksamhet och nära samarbete med både kommun och TE-byråer. Eftersom det är frågan om statsunderstöd kommer Utbildningsstyrelsen att komma ut med mera information om ansökningsprocessen senare. 

Läs om statsbudgeten 2020 för fri bildning

Johanni