Västra Nylands Folkhögskola

Ny inriktning för finlandssvenska folkhögskolor

06.11.2019 kl. 09:19
Språk- och integrationsutbildning ersätter kreativa linjer.

Behovet och intresset för utbildning varierar över tid. Alla utbildningsformer måste hela tiden försöka anpassa sig till samhällets behov och till de studerandes intressen. När den fria bildningen fick nya uppdrag efter 2015 i och med en ökad invandring svarade man snabbt. Flexibiliteten visade sig vara en styrka. Ett av resultaten blev en ökad statlig satsning på fri bildning som part i integrationsprocessen.

Samtidigt har det som brukar kallas den traditionella folkhögskoledelen minskat på många håll i landet. Nu syns en nedgång främst i kreativa ämnen, en inriktning som annars varit en stor del av den finlandssvenska folkhögskolan. YLE har talat med flera folkhögskolor runt om i landet som bekräftar bilden.

Läs mer i denna YLE-artikel

Johanni