Fria bildningen som förändringsagent

Fri bildning förändrar

17.09.2019 kl. 13:31
Fri bildning för ett hållbart samhälle.

Under hösten 2019 sätter vi förändringsprocessen i fokus. Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle måste vi omvandlas. Våra värdegrunder, våra beslut, vår vilja. Allt sätts under lupp. Bildningsalliansen utbildar tillsammans med alla sina systerorganisaitoner inom den fria bildningen i Finland hela fältet, inklusive oss själva. Vi startar nu och håller på i 1,5 år. emat hållbarhet och Agenda 2030 är centralt såväl i i regeringsprogrammet (Ett inkluderande och kunnigt Finland- ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle) som i Finlands program för EU-ordförandeskapet nu under hösten 2019 (En hållbar framtid- ett hållbart Europa). Det är viktigt att vi också inom Svenskfinland jobbar med de här frågorna på ett strategiskt och tydligt sätt. Här har fria bildningen en central roll.

Utbildningen lyfter upp transformativt lärande och ekosocial bildning som styrande principer för den fria bildningens läroinrättningar och lärgemenskaper. Alla som deltar har möjlighet att jobba med ett eget case som kan beröra kurser och undervsining men också ledarskap och strategisk utveckling, var och en väljer själv. 

Vi använder nyskapande pedagogik där bildningsarbetet stöder transformativt lärande som förändrar läroinrättningens verksamhetskultur enligt 2020-talets bildningsbehov.

För att lösa utmaningarna för en hållbar framtid behövs förändringar i människors världsbild, nyskapande lärande och förnyande lärgemenskaper. 
Utbildningen ger för ändamålet lämpliga strategiska och pedagogiska verktyg genom ekosocial bildning och Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. 

Det att utbildningen är tvåspråkig ger möjligheter till att lära sig av varandra och att skapa nya nätverk. 

Utbildningen finansieras genom Utbildningsstyrelsen och är ett samarbete mellan Vapaa Sivistystyö ry och Bildningsalliansen.

Utbildningsdagarna ordnas i Tammerfors, enligt följande - notera i kalendern redan nu!
- 23-24.9 2019 (måndag-tisdag)
- 26.11 2019 (tisdag)
- 5.5 2020 (tisdag)

Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla dig här

Johanni