Validering av fri bildning på kommande

17.09.2019 kl. 12:12
Nu kan du säga ditt om förslaget, senast 26.9.

I början av året tillsatte Undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp för beredande av identifiering och erkännande av kunnande uppnått via den fria bildningen. Bildningsalliansen har deltagit i grupen.

 Arbetsgruppen

  • Utreder och begrundar nyttjandet av kunskapsbaserad beskrivning av utbildningsinnehåll inom fria bildningen
  • Uppgör förslag till en kunskapsbaserad beskrivningsmodell
  • Ger förslag till en gemensam enhet för att beskriva utbildningens omfattning
  • Ger förslag gällande fortsatt beredning av reformen samt övriga åtgärder

Nu finns ett utkast till rapport (på finska), som innehåller förslag gällande alla ovan nämnda delområden. Den färdiga rapporten skall kunna användas som en slags ”handbok” till kunskapsbaserade beskrivningar i utbildning inom fri bildning. Den skulle också användas som beskrivning av vad som krävs för att utbildningar inom fri bildning kan föras in i Koski-tjänsten.

Nu är det din tur! Arbetsgruppens förslag är på utlåtande i Lausuntopalvelu.fi t.o.m. 26.9.2019.

Avsikten är att den färdiga rapporten till sina centrala delar översätts till svenska.

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar också ett hörande- och diskussionstillfälle gällande utkastet till arbetsgruppens rapport torsdagen 26.9 klo 13-16. i undervisnings- och kulturministeriets auditorium Jukola (adr. Sjötullsgatan 1, 00170 Helsingfors). 

Anmäla dig senast 18.9 via  https://minedu.fi/sv/evenemang/2019-09-26/diskussion-om-identifiering-och-erkannande-av-det-kunnande-som-den-studerande-forvarvat-inom-det-fria-bildningsarbetet

Det är även möjligt att följa med tillfället via Skype (länken sänds till deltagarna senare). Tillfället ordnas på finska.

Johanni