Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

Mångsidig fri bildning stöder livslångt lärande

25.04.2019 kl. 08:53

 

Läs Bildningsalliansens verksamhetsledare, Henrika Nordins, insändare i Nya Åland (19.3.2019) kring den fria bildningen på Åland.

"Den fria bildningen ska främja aktivt medborgarskap och demokrati samt ge alla, oberoende bakgrund möjlighet att ta till sig bildning i olika former. Behovet av bildning, aktiva medborgare och diskussioner kring ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle minskar inte, utan kanske snarare tvärtom.

Det är viktigt för ett nordiskt välfärdssamhälle och ett självstyrt Åland att vi ger rum för bildning och reflektion. Till det behöver vi alla aktörer, såväl Medis, Ålands folkhögskola som ABF."

Till insändaren

Marie