Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

Materialen och upphovsrätterna i undervisningen

07.03.2019 kl. 14:45

 

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto utredde under hösten 2018 användningen av digitala material i undervisning, distributionen av material som lärarna skapade själva samt lärarnas kunskaper om upphovsrätten. Utredningen visade att särskilt användningen av nätmaterial i undervisningen har ökat. Lärarna önskade få mer information om upphovsrätterna.

I utredningen granskades vilka digitala material som används i undervisningsarbetet och hur lärarna använder undervisningsmaterial som de själva och andra har skapat. Dessutom ville man utreda vilka behov lärarna har angående kunskaper om upphovsrätten och hur licenslösningar och tjänster kan utvecklas så att de ska motsvara lärarnas behov.

På utredningen svarade nästan 500 lärare från grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. De som svarade på utredningen kan vara något mer digiorienterade än medeltalet, eftersom länken till enkäten även delades på sociala medier i grupper med betoning på data- och kommunikationsteknologi. (www.oph.fi, 28.2.2019)

Läs mer

Marie