Bildningsalliansens styrelse 2018
65945.jpg

Tomas Järvinen ny VD för Folkhälsan Utbildning Ab

23.10.2018 kl. 09:25

 

Tomas Järvinen, 41, magister och doktorand i konstförvaltning, verksamhetsledare, kulturproducent och finländsk juniormästare i tävlingscykling har valts till verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning Ab som bland annat driver idrottsinstituten Solvalla, Norrvalla och Resurscentret Föregångarna.

Tomas Järvinen tillträder sin nya tjänst vid Folkhälsan 1.1.2019. 

Enligt Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede var det Tomas Järvinens förmåga att koordinera större helheter, hans breda kunskap inom förvaltning, ledarskap och teamarbete samt sist men inte minst hans djupa kännedom om Finland, med betoning på Svenskfinland som avgjorde valet till hans fördel. 

Tjänsten hade sökts av 44 personer.

Läs mer (folkhalsan.fi , 23.10.2018)

Marie