Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

Populär projektturné i Österbotten

10.10.2018 kl. 18:00
Över 70 deltagare från fria bildningen och tredje sektorn deltog i 4 regionala projektträffar.
Från Pedersöre i norr till Kristinestad i söder har Bildningsalliansen, Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, KulturÖsterbotten och Aktion Österbotten turnerat med sin projektshow under den senaste veckan. Mottagandet har varit överväldigande positivt på alla 4 orter vi besökt, med ett speciellt tack till den samlade bilden av olika finansieringsmöjligheter som presenterades, och det diskuterande greppet som var öppet och involverande.
Johanni