Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

Forskning: MI är bra för dig och för samhället

21.09.2018 kl. 15:19
Deltagare i medborgarinstituts kurser har för första gången fått säga sitt.

Professor Jyri Manninen är synbart nöjd att rapporten nu blivit klar. Med hjälp av temaintervjuer och en större publikundersökning har deltagare i medborgarinstitutens kurser fått svara på frågor om hur de upplever den fria bildningen, vilken effekt den har på deras liv, och på deras välmående. Jaana Nuottanen, verksamhetsledare vid KOL är också synbart nöjd över resultaten, som är entydiga. Deltagande i fri bildning ökar välmåendet, förbättrar ekonomin, bidrar till ett bättre samhällsklimat och gör dessutom deltagarna lyckligare. Allt detta åstadkoms med hjälp av en förhållandevis liten statlig och kommunal finansiering. 

Resultaten presenteras i den färska undersökningen "Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa: kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle."

Läs mer (på finska)

Johanni