Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

UBS - ansökan för statsbidrag för grundläggande och digitala färdigheter

04.09.2018 kl. 11:19

 

Utbildningsstyrelsen har nu öppnat ansökan för statsbidrag för grundläggande och digitala färdigheter. 

Det kan också vara bra att bekanta sig med rapporten "Työn murros ja elinikäinen oppiminen" där det finns nämnt de områden som borde utvecklas. Ubs önskar projekt som görs i samarbete och har betydelse på regional eller nationell nivå. Dessutom förespråkar man samarbete med andra aktörer, t.ex. bibliotek, kulturaktörer, fackföreningar etc. Deadline för ansökan är 8.10 klockan 16.15 och beviljat bidrag ska användas senast 31.12.2020.

Mera information

Det finns även andra aktörer som främjar digitala färdigheter och önskar samarbete med kommande projekt. UKM har bl.a. diskuterat med YLE (Rundradion). Här kanske man kunde tänka sej ett samarbete där t.ex. BIldningsalliansen kontaktar YLE och utreder möjligheter till samarbete på finlandssvenskt håll. Finansministeriet önskar också att man kunde samarbete med deras regionala projekt inom programhelheten Digistöd för medborgare

 

 
Marie