Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

SFV´s allmänna bidrag, septemberansökan 2018

04.09.2018 kl. 11:09

 

SFV:s allmänna bidrag avser bildnings- och kultursträvanden, och riktas till Finlands svenskspråkiga befolkning samt till övriga som önskar främja det svenska språket i Finland. SFV har två ansökningsperioder: I februari söker organisationer som verkar enligt skolårets läsår (för projekt som genomförs följande höst- eller vårtermin) samt privatpersoner. I september söker organisationer (för verksamhet som skall ske följande år).

Ansökningstid: 1.9-30.9.2018

För mera information, kriterier och till själva ansökan HÄR

Marie