Bildningsalliansens styrelse 2018
63717.jpg

8 miljoner till främjande av integration av nyanlända och asylsökande

27.04.2018 kl. 10:03
Utbildningsstyrelsen har öppnat ansökan för specialunderstöd. Ansökan ska lämnas in senast 25.5.2018.

Målsättningen med projekten är att försnabba och stödja invandrares och asylsökandes utbildningsvägar samt integrationsfrämjande åtgärder bland annat genom personlig tillämpning. Med understödet kan man bland annat utveckla invandrarnas lärande och handledning. Dessutom kan man främja delaktighet och välbefinnande genom åtgärder inom konst, kultur och motion samt inom ungdomsarbete och -verksamhet.

Särskilt välkomnas projekt som främjar interkulturella möten och dialog.

Ansökan öppnades 23.4.2018. Den digitala ansökan ska lämnas in via Utbildningsstyrelsens digitala system senast 25.5.2018 kl. 16.15.

Läs mera här

Henrika Nordin