Bildningsalliansens styrelse 2018
63575.jpg

Integration genom lärande på museer

19.04.2018 kl. 14:58
Många museer samarbetar med SFI-undervisningen för att nå vuxna immigranter med sitt utbud av lärande.

En av samhällets stora utmaningar idag är integration, att få ett socialt sammanhållet samhälle där personer med olika bakgrunder har kunskap om och respekt för varandras traditioner och kulturer skriver Anna Hansen i ett blogginlägg på EPALE. Hon fortsätter: "Bland många andra aktörer arbetar museer på olika sätt med att främja integrationen genom att erbjuda lärande om olika kulturer, för och i samverkan med olika grupper. Det viktiga i detta är dock att se integrationsarbetet som ett lärande och ökad förståelse som måste gå två vägar: Det handlar inte bara om att invandrare till Sverige behöver lära sig om svenska traditioner, vanor och samhället, utan lika mycket måste de som redan bor i Sverige beredas möjlighet att lära sig om och förstå andra kulturer, sedvänjor, traditioner och samhällssystem."

Läs hela blogginlägget

Källa: EPALE

Johanni