Bildningsalliansens styrelse 2018
63338.jpg

Första certifieringen på svenska

05.04.2018 kl. 15:17
Igår fick Esbo arbis ta emot den första certifieringen på svenska i hållbar utveckling. Erkka Laitinen från Okka-säätiö överräckte diplomet.

Igår fick Bildningsalliansen delta i historiska festligheter då Okka-säätiö tilldelade det första certifikatet för hållbar utveckling till ett svenskspråkigt institut, d.v.s. Esbo arbis. Grattis arbis för ett välgjort arbete!

Det konstaterades vid auditionen att arbis har lyckats förankra hållbarhetsaspekten från organisationen ner till den enskilda studerande.

På Bildningsalliansen hoppas vi nu att flera av våra medlemmar ska följa Esbo arbis exempel!

Läs mera här

Henrika Nordin