Bildningsalliansens styrelse 2018
62609.jpg

Åbo svenska arbetarinstitut 110 år - Åbos äldsta

26.02.2018 kl. 09:59

 

På lördag 3.2 kl. 19.30  var det 110 år sedan Åbo svenska arbetarinstitut inledde sin verksamhet. 

Samma år inledde instituten i Vasa och Uleåborg sin verksamhet. Före det fanns endast Tammerfors arbetarinstitut från1898. Det finska Turun suomenkielinen työväenopisto grundades samtidigt som Åbo svenska arbetarinstitut men inledde sin verksamhet någon dag senare 17.2.1908. Mot den bakgrunden är Arbis det institut som har haft verksamhet längst i Åbo även om skillnaden är marginell.

 

ELVA FÖRESTÅNDARE OCH REKTORER

Den pedagogiska utvecklingen har under åren letts av 11 föreståndare och rektorer samt en fastanställd textillärare. Rektor Arne Törnudd jobbade 24 år för Arbis medan Aili Nummenmaa innehade rektorskapet i 22 år. Sedan 2013 leds Arbis av rektor Sixten Westerby. Timlärarna och föreläsarna kan under åren räknas i flera tusen. Institutssekreteraren ombildades 2013 till en planerare.

Arbis första inskrivna studerande var Västanfjärdsbördige trädgårdsarbetaren Hugo Gustafsson. Den äldsta inskrivna torde ha varit född 1853. Arbis studerandeantal kan räknas i tiotusentals och kanske mer än så under de 110 åren.

Läs hela pressmeddelandet HÄR

Marie