Bildningsalliansens styrelse 2018
62485.jpg

Arbetslivet förändras - är du redo?

20.02.2018 kl. 08:25
Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Resultatet av diskussionerna finns nu samlade i en rapport, som nyligen överlämnades till utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen. En central tes i rapporten är behovet av ett flexibelt och tillgängligt livslångt lärande.

– Finland har ingen annan väg framåt än att alltid ha världens kunnigaste folk, konstaterade Grahn-Laasonen vid överlämnandet.

För att nå dit föreslår rapporten en rad åtgärder, bland annat måste utbldningsnivån höjas, ett Öppet yrkesinstitut öppnas, digitala vägledningstjänster inrättas och mycket mer.

Läs rapporten (på finska)  Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti

Johanni