Bildningsalliansens styrelse 2018
61377.jpg

De finlandssvenska integrationsdagarna 2017

30.11.2017 kl. 12:36

 

De finlandssvenska integrationsdagarna 2017 ordnades på Hanaholmen 27-28.11. Bildningsalliansen, Svenska Finlands Folkting och Hanaholmen stod som arrangörer.

Ca 100 personer samlades för att diskutera integrationsfrågor på svenska.

Läs mer om konferensen på Folktingets sida: HÄR och HÄR

HÄR kan man ta del av några presentationer och annan information.

Marie