Bildningsalliansens styrelse 2018
61245.jpg

Jonna Sahala ny ordförande för Svenska Studieförbundet

23.11.2017 kl. 13:22

 

Jonna Sahala har valts till ordförande för Svenska studieförbundet år 2018. Som ordförande vill hon arbeta för samordning och aktiva nätverk inom det finlandssvenska förbundsfältet, skriver Studieförbundet i ett pressmeddelande. 

Hon är verksamhetsledare för Finlands svenska scouter, som är ett av de 58 förbund och centralorganisationer som är medlem i Studieförbundet. En viktig del av verksamheten är nätverksträffar, där personer som arbetar inom olika organisationer träffas och diskuterar gemensamma teman. (Vasabladet, 22.11.2017)

Läs mer

Marie