60995.jpg

20 år av utvärdering inom finländsk utbildning

09.11.2017 kl. 10:24
Vi har i vårt samhälle tillgång till mer information än någonsin tack vare den mediala utvecklingen, men vi har samtidigt mer behov än tidigare för verkligt evidensbaserad utveckling av utbildningen.

Heidi Backman menar att värdet av en väl genomförd utvärdering vida överstiger kostnaderna i tid och pengar som arbetet medför. Hon skriver i ett blogginlägg på kommuntorget om sina erfarenheter av att utveckla, och använda, utvärdering av utbildningssystemet i Finland.

Läs Heidis blogginlägg

Johanni