60649.jpg

Lagen om fritt bildningsarbete ändras

16.10.2017 kl. 09:00
Ny utbildningsmodell för invandrare

Regeringen har överlämnat en proposition om ändring av lagen om fritt bildningsarbete. I lagförslaget föreslås att det ska skapas en ny utbildningsmodell för undervisning i läs- och skrivkunskap för invandrare i form av fritt bildningsarbete. Målet är att studiemöjligheterna när det gäller läs- och skrivkunskap för invandrare ska bli mångsidigare och att invandrares vägar till utbildning och till arbetslivet ska försnabbas.

Läs mer

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Johanni