59733.jpg

Vad saknas i grundläggande utbildning?

30.08.2017 kl. 16:21
BA är med i arbetsgruppen som ser på utvecklingen av grundläggande färdigheter för vuxna.

Vi blev tillfrågade om att skriva ett blogginlägg kring vad som behöver göras och varför. STTK publicerar flera inlägg på temat under hösten, och BA vill förstås gärna vara med. Det var extra roligt att de gärna såg att inlägget skrevs på svenska.

Läs mer

johanni