59707.jpg

Dags att söka understöd!

29.08.2017 kl. 10:31

Bidrag att söka under tiden 1-30.9.

Svenska Folkskolans Vänner (organisationer som har verksamhet kalenderårsvis). SFV understöder bl.a. projekt som fokuserar på finlandssvensk identitet och samarbete över språkgränser.

Konstsamfundet ger stöd bl.a. för projekt inom kultur och utbildning.

Brita Maria Renlunds minne understöder verksamhet för barn och ungdom.

Henrika Nordin