Kom med!

Alla behövs i arbetet för att skapa en digitalt Finland på våra villkor. Kampanjveckan All Digital Week lyfter fram olika sidor av digitaliseringen, diskuterar lösningar och utmaningar, ger råd och vägledning, funderar på framtiden, och ger oss alla ett ansvar att utveckla och påverka samhällsutvecklingen. Som vi konstaterade i en tidigare kampanj, internet består av människor! Digitaliseringen skall, nej måste ske på människans villkor, inte på teknikens, eller marknadens.

2019 års All Digital Week är öppen för alla. Det du/ni gör under 25-30 mars 2019 som på något sätt handlar om teknik, digitalisering, IT, samhälle och framtid, kan bli en del av kampanjen. För att det skall synas behöver vi veta om det. ADW har en evenemangskarta över Europa, där alla arrangemang matas in. På så sätt syns vi! BA är med och koordinerar evenemang åtminstone i Vasa (25.3.) Helsingfors (26.3.) och Borgå (27.3.), du får gärna delta i "vårt" program, eller så kan du arrangera eget.

Bildningsalliansen hjälper dig gärna att mata in dina arrangemang. Skicka mail till johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi så berättar jag mera.

Glöm inte att också sätta ADWs logo på allt som händer under veckan. Du kan ladda ner den här.