Open Badges

1.9 2016-30.9.2018

Bildningsalliansen var partner i Nordplus Vuxen-projektet Open badges for Adult Educators 2014-2016. Projektet undersökte hur validering av det inlärda kan ske på den lärandes villkor.

Våren 2015 deltog 3 finlandssvenskar i projekts pilot, Rose, Annika och Inge tog alla vår test-badge, samt deltog i utvärderingen.

Du kan ockå ta märket, och samtidigt lära dig hur det fungerar! LÄS MER

Om du inte vet ifall Open Badges är för dig kan du tar vår quiz

Twitter-tag: #folkbadge 

2016 fick Bildningsalliansen Nordplus-finansiering för ett uppföljningsprojekt. Detta projekt håller på 2016-2018 med målsättningen att producera 9 open badges som alla relaterar till lärarkompetenser. Projektet inleddes med en öppen undersökning där sammanlagt över 200 personer svarade på vilka de ansåg vara de viktigaste kompetenserna för att vara en bra lärare. Dessa svar rangordnades av oss och de nio märkerna är alla hämtade från den tankegången. Länken nedan leder till både det äldre och det nyare projektets sidor.

Till projekets hemsida

Våren 2017 producerade vi en podcast (på engelska) om utvecklingen av Open Badges. Lyssna här