Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä - 
Fri bildning som förändringsagent

05/2019 - 12/2020

Projektet och utbildningen Fri bildning som förändringsagent - Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä som är riktad till alla medarbetare inom den fria bildningen:

- Utbildningen lyfter upp transformativt lärande och ekosocial bildning som styrande principer för den fria bildningens läroinrättningar och lärgemenskaper.

- Vi använder nyskapande pedagogik där bildningsarbetet stöder transformativt lärande som förändrar läroinrättningens verksamhetskultur enligt 2020-talets bildningsbehov.

- För att lösa utmaningarna för en hållbar framtid behövs förändringar i människors världsbild, nyskapande lärande och förnyande lärgemenskaper. Utbildningen ger för ändamålet lämpliga strategiska och pedagogiska verktyg genom ekosocial bildning och Agenda 2030 - hållbarhetsmålen.

Utbildningen i ett nötskal

Under utbildningen:
- lär du dig tillämpa den lärande och förnyande organisationens teori på utveckling av  den egna läroinrättningens verksamhetskultur och ledarskap.
- lär du dig bruka den ekosociala bildningens pedagogiska verktyg i undervisningen.
- är du i framkanten med att bygga och testa den förnyande läroinrättningens indikatorer.

HÄR hittar du mera information om själva utbildningen.

 

Utbildningen finansieras genom Utbildningsstyrelsen, och den ordnas tvåspråkigt via ett samarbete mellan Vapaa Sivistystyö ry och Bildningsalliansen.

 

Samarbetsparter: