Finansiering och internationalisering

Bildningsalliansen fungerar som svenskspråkig informatör i Finland för Erasmus+ och Nordplus-programmen. Varje höst (oktober-november) arrangerar vi informationstillfällen i Österbotten och södra Finland kring Norden och Europa, oftast i samarbete med Svenska kulturfonden och andra centrala aktörer.

En massa saker har redan genomförts med hjälp av finansiering från EU. Här hittar du en skattkammare av projektresultat

Läs mer om Nordplus

Läs mer om Erasmus+