Nordisk fortbildning om utbildning för hållbar utveckling för fria bildningen

Voksenopplæringsforbundet ansvarade för en ny tvärvetenskaplig kurs i vuxenutbildning för hållbar utveckling. Pilotkursen, som genomfördes i september 2014- maj 2015 finansierades av Nordiska Ministerrådet. Fyra av deltagarna var från Norge, sex från Danmark, tre från Island, fyra av deltagarna var från Finland och två från Sverige. Samtliga deltagare hade ett praktisk projekt som de verkställde under kursens gång för sin arbetsgivare. Kursen utvecklades i ett nordiskt nätverk, som består av specialister som arbetar med vuxenutbildning för hållbar utveckling i olika organisationer.

Läs mera om projektet här: http://www.nordvux.net/hallbar-utveckling

Följ kursen på facebook: https://www.facebook.com/groups/155746077786870/ och läs artiklarna: «Piloting Nordic Sustainability» och «Aiming higher and further – sustainability in education».