Nordisk fortbildning om utbildning för hållbar utveckling för fria bildningen

Voksenopplæringsforbundet ansvarar för en ny tvärvetenskaplig kurs i vuxenutbildning för hållbar utveckling. Pilotkursen, som genomförs i september 2014- maj 2015, som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Fyra av deltagarna är från Norge, sex från Danmark, tre från Island, fyra av deltagarna är från Finland och två från Sverige. Samtliga deltagare har ett praktisk projekt som de verkställer under kursens gång för sin arbetsgivare. Kursen har utvecklats i ett Nordiska nätverk, som består av specialister som arbetar med vuxenutbildning för hållbar utveckling, i olika organisationer.

Läs mera här: http://www.nordvux.net/hallbar-utveckling

Följ kursen på facebook: https://www.facebook.com/groups/155746077786870/ och läs artiklarna: «Piloting Nordic Sustainability» och «Aiming higher and further – sustainability in education».